תקנון

תקנון המסע והצהרת בריאות

היי דרומה

האירוע מיועד לרוכבי ורוכבות כביש ברמת מיומנות טובה, כל הכתוב מטה מתייחס הן לגברים והן לנשים

1. נרשם לאירוע הוא מי שטופס ההרשמה שלו, מלא וחתום כנדרש בצרוף דמי הרשמה, ואישור רופא התקבל ואושר במשרדי 

2. משתתף הוא מי ששמו מופיע ברשימת המשתתפים אשר מפורסמת באתר האירוע לפני תחילת המסע.

3.  למארגנים שמורה הזכות לערוך שינויים במסלול הרכיבה בהתאם להוראות המשטרה ו/או תנאי הדרך.

4. אין החזר כספי במקרה והאירוע או חלקו בוטלו משיקולים של כוח עליון, לרבות מזג אוויר, מלחמה, תנאי ביטחון או בטיחות 

6. תחומי האחריות של מארגני האירוע יהיו בין הרכב או המדריך המוביל לרכב או המדריך המאסף. אין לרכוב מחוץ לתחומים אלו.

8. למארגנים שמורה הזכות לקצר את המסלול למי מהרוכבים על ידי דילוגו ברכב לקרבת קבוצת רוכבים אחרת. רוכב אשר יפגר 
אחר הקבוצה
העיקרית ביותר מחצי שעה עשוי להיות מקודם ברכב לקבוצה העיקרית.


7. למארגנים שמורה הזכות להפסיק את השתתפותו של רוכב במהלך האירוע.

9. חובה לרכוב במסלול המסע ובמסגרת קבוצת הרכיבה, אין לקצר או לסטות מהמסלול.

10. כל הרוכבים חייבים לחבוש קסדה, לקחת עימם שני בקבוקי שתייה מלאים ולנעול נעליים. מומלץ להרכיב משקפיים להגנה על 

12. למארגנים הזכות לבדוק את תקינות האופניים לפני הזינוק, חובה להצטייד בערכת תיקון תקרים בסיסית.

13. הרכיבה לאורך כל האירוע בהתאם לכללי ההתנהגות בכביש: הרוכבים ינועו בנתיב הימני בלבד ובצמוד לשול הימני. עצירת רוכב 

או רכב מלווה תהיה מחוץ לתחום הדרך ומעבר לשול הימני. רוכבים שיעקפו את הרכב המוביל או יישארו מאחורי הרכבים הסוגרים
יוצאו מתחום אחריות המארגנים ואינם מבוטחים במסגרת האירוע.


14. רוכב שמסיבה כל שהיא מפסיק את השתתפותו חייב להודיע למארגנים או לרכב המאסף על פרישתו.

11. הגבלת גיל השתתפות מגיל 17 ומעלה בלבד, ילידי 1998 ומעלה. 

15. אין להשליך בקבוקי מים או כל פסולת אחרת לשולי הדרך.

16. חתימה על טופס ההרשמה כמוה כאישור לחיוב כספי ולתקנון האירוע. 

17. מדיניות ביטולים:

עד 15.2.15- החזר מלא על ביטול.

עד 26.2.15 - החזר כספי של 75% מעלות החבילה.

עד 15.3.15- החזר כספי של 50% מעלות החבילה.

לאחר  15.3.15 - אין החזר על החזר דמי רישום. 

לא יינתן החזר כספי למי שלא הגיע ולא ביטל השתתפותו מראש.

18. הנרשם מצהיר בזאת כי מצב בריאותו תקין וכי הוא מאומן לסוג כזה של רכיבה והוא מודע לרמת הקושי באירוע. מארגני האירוע 

ממליצים בחום לכל רוכב אופניים שוחר רכיבות מאתגרות, להיבדק באופן מקיף וסדיר על ידי רופא ספורט מוסמך באחת 

20. ביטוח: מארגני האירוע ממליצים בחום להצטייד בביטוח המתאים לפעילות ספורטיבית בכלל ולספורט האופניים בפרט, 

באפשרות המארגנים להציע חבילות ביטוח בסיסיות המותאמות לחוק הספורט כמו גם חבילות ביטוח רחבות יותר, המותאמות 

לאנשים שעוסקים בפעילות ספורטיבית, לרבות רכיבה על אופניים. חשוב לציין שביטוח מתאים מכסה על אבדן כספי במקרה של 


פציעה בסמוך לאירוע עצמו (בהתאם לתנאי הפוליסה). 

19. הנרשם מודיע כי אין לו ולא יהיו לו כל טענות למארגנים לגבי ציודו האישי. 

הצהרה : אני מצהיר בזה שהנני בריא למסע / מרוץ והתאמנתי כיאות לקראתו ומצבי הגופני נבדק ואושר על ידי רופא מוסמך. ידוע לי כי 

מארגני האירוע ובכללם trimax race, לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהוא לרבות נזקי גוף אם יגרמו לי טרם המסע / מרוץ, במהלכו 

או אחריו, ואף לא בגין אבדן ציוד כלשהוא. על כן אני החתום מטה מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהיא כנגד מארגני ומפיקי המסע / 

אירוע. מוסכם עלי, שמטה המסע / אירוע וגורמי החסות שלו רשאים להשתמש בצילומים שלי במהלך המרוץ או בסיומו לצורכי פרסום 

ויחסי ציבור ללא תמורה. במידה וגילי ביום האירוע מתחת ל- 18 שנה מאשרים הורי את השתתפותי בתנאים הנ"ל.