הרשמה

טופס הרשמה

פרטי הרשמה

פתח קבוצה חדשה
הצטרף לקבוצה קיימת
הצהרת בריאות, וויתור ושחרור מאחריות

פרטים אישיים

(ניתן להעלות רק קבצי pdf,doc,docx,jpg)

מוצרים נלווים

ביטוח תאונות אישיות
מחיר:
₪450
חולצת רכיבה נוספת
מחיר:
₪160
תוספת למלווה
מחיר:
₪1200
תוספת ללינה בחדר זוגי באנ"א מצדה בלבד
מחיר:
₪60
תוספת ללינת יחיד בחדר באנ"א מצדה בלבד
מחיר:
₪450

פרטי התשלום

1900
 
בסיום ההרשמה
תועברו לאתר מאובטח להמשך תשלום