מסלולי המרוץ

מסלול 12 ק"מ - 3 הקפות של 4 ק"מ . שביל כורכר מהודק . רוב המסלול מישורי ובחלקו גבעות קצרות ונמוכות .

מסלול 8 ק"מ - 2 הקפות של 4 ק"מ . שביל כורכר מהודק . רוב המסלול מישורי ובחלקו גבעות קצרות ונמוכות .

מסלול 4 ק"מ - הקפה אחת של 4 ק"מ . שביל כורכר מהודק . רוב המסלול מישורי ובחלקו גבעות קצרות ונמוכות .

מסלול 2 ק"מ - ק"מ הלוך וחזור . שביל כורכר מהודק . רוב המסלול מישורי ובחלקו גבעות קצרות ונמוכות .

כל המסלולים ימדדו ע"י צ'יפ ובקרה אלקטרונית כולל נקודת ביקורת במחצית המסלול .