הרשמה

טופס הרשמה

פרטי הרשמה

פתח קבוצה חדשה
הצטרף לקבוצה קיימת
הצהרת בריאות, וויתור ושחרור מאחריות

פרטים אישיים

מוצרים נלווים

ביטוח תאונות אישיות
מחיר:
₪450
חולצת רכיבה נוספת
מחיר:
₪160
תוספת למלווה
מחיר:
₪1200
תוספת לינה באילת
מחיר:
₪400
תוספת ללינת יחיד בחדר
מחיר:
₪700
תוספת לחדר זוגי באנ"א מצדה
מחיר:
₪190
תוספת לינה בגלבוע
מחיר:
₪250
תוספת לאדם בחדר זוגי באנ״א מצפה רמון
מחיר:
₪150

פרטי התשלום

2000