תקנון

תקנון המסע והצהרת בריאות

מסע רכיבה מניר דוד לאילת אוקטובר  2020
 1. האירוע מיועד לרוכבי ורוכבות כביש ברמת מיומנות טובה, כל הכתוב מטה מתייחס הן לגברים והן לנשים .
 2. נרשם לאירוע הוא מי שטופס ההרשמה שלו, מלא וחתום כנדרש בצרוף דמי הרשמה, ואישור רופא התקבל ואושר במשרדי 
 3. משתתף הוא מי ששמו מופיע ברשימת המשתתפים אשר מפורסמת באתר האירוע לפני תחילת המסע.
 4. למארגנים שמורה הזכות לערוך שינויים במסלול הרכיבה בהתאם להוראות המשטרה ו/או תנאי הדרך.
 5. אין החזר כספי במקרה והאירוע או חלקו בוטלו משיקולים של כוח עליון, לרבות מזג אוויר, מלחמה, תנאי ביטחון או בטיחות 
 6. תחומי האחריות של מארגני האירוע יהיו בין הרכב או המדריך המוביל לרכב או המדריך המאסף. אין לרכוב מחוץ לתחומים אלו.
 7. למארגנים שמורה הזכות לקצר את המסלול למי מהרוכבים על ידי דילוגו ברכב לקרבת קבוצת רוכבים אחרת. רוכב אשר יפגר אחר הקבוצה העיקרית ביותר מחצי שעה עשוי להיות מקודם ברכב לקבוצה העיקרית.
 8. מארגנים שמורה הזכות להפסיק את השתתפותו של רוכב במהלך האירוע .
 9. חובה לרכוב במסלול המסע ובמסגרת קבוצת הרכיבה, אין לקצר או לסטות מהמסלול.
 10. כל הרוכבים חייבים לחבוש קסדה, לקחת עימם שני בקבוקי שתייה מלאים ולנעול נעליים. מומלץ להרכיב משקפיים להגנה על  העיניים .
 11. למארגנים הזכות לבדוק את תקינות האופניים לפני הזינוק, חובה להצטייד בערכת תיקון תקרים בסיסית.
 12. הרכיבה לאורך כל האירוע בהתאם לכללי ההתנהגות בכביש: הרוכבים ינועו בנתיב הימני בלבד ובצמוד לשול הימני. 
 13. עצירת רוכב  או רכב מלווה תהיה מחוץ לתחום הדרך ומעבר לשול הימני. 
 14. רוכבים שיעקפו את הרכב המוביל או יישארו מאחורי הרכבים הסוגרים יוצאו מתחום אחריות המארגנים ואינם מבוטחים במסגרת האירוע.
 15. רוכב שמסיבה כל שהיא מפסיק את השתתפותו חייב להודיע למארגנים או לרכב המאסף על פרישתו.
 16. הגבלת גיל השתתפות מגיל 18 ומעלה בלבד, ילידי 2000 ומעלה. 
 17. אין להשליך בקבוקי מים או כל פסולת אחרת לשולי הדרך.
 18. הרוכבים יצייתו להנחיות המארגנים/המלווים לאורך כל המסע ובכלל זה כל הנחייה לעלות לרכב הליווי מחשש לבריאות הרוכב או לעיכוב המסע .
 19. חתימה על טופס ההרשמה כמוה כאישור לחיוב כספי ולתקנון האירוע. 
 20.  מדיניות ביטולים: 
 • עד 15.1.20- החזר כספי של 90% מעלות החבילה.
 • עד 15.2.20 - החזר כספי של 75% מעלות החבילה.
 • עד 15.10.20- החזר כספי של 50% מעלות החבילה.
 • לאחר  15.10.20 - אין החזר על החזר דמי רישום. 
 • לא יינתן החזר כספי למי שלא הגיע ולא ביטל השתתפותו מראש.
21. הנרשם מצהיר בזאת כי מצב בריאותו תקין וכי הוא מאומן לסוג כזה של רכיבה והוא מודע לרמת הקושי באירוע. מארגני האירוע 

22. כל רוכב אופניים יבדק באופן מקיף וסדיר על ידי רופא ספורט מוסמך באחת מתחנות הארגומטריה המאושרות ויציג אישור על כשירותו למארגנים .

23. גם אם לא הוצג האישור בפני המארגנים יחשב הדבר כאילו לרוכב יש בדיקת ארגומטריה מאושרת לרכיבת אופניים .

24. ביטוח: נדרש להצטייד בביטוח המתאים לפעילות רכיבת אופנייים . 

25. באפשרות הרוכבים לרכוש ביטוח מתאים באתר בעת ההרשמה .


26. הנרשם מודיע כי אין לו ולא יהיו לו כל טענות למארגנים לגבי ציודו האישי. 

הצהרה : 

אני מצהיר בזה שהנני בריא למסע / מרוץ והתאמנתי כיאות לקראתו ומצבי הגופני נבדק ואושר על ידי רופא מוסמך. ידוע לי כי 

מארגני האירוע ובכללם trimax race, לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהוא לרבות נזקי גוף אם יגרמו לי טרם המסע / מרוץ, במהלכו 

או אחריו, ואף לא בגין אבדן ציוד כלשהוא. על כן אני החתום מטה מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהיא כנגד מארגני ומפיקי המסע / 

אירוע. מוסכם עלי, שמטה המסע / אירוע וגורמי החסות שלו רשאים להשתמש בצילומים שלי במהלך המרוץ או בסיומו לצורכי פרסום 

ויחסי ציבור ללא תמורה. במידה וגילי ביום האירוע מתחת ל- 18 שנה מאשרים הורי את השתתפותי בתנאים הנ"ל.