מסלולי המרוץ

מסלולי המרוץ
  • חצי מרתון 21.1 ק"מ.
  • מסלול השליחים יתבצע על גבי מסלול החצי מרתון כאשר כל משתתף יצא ממרכז מירב.ירוץ 3.5 ק"מ ע"ג מסלול חצי המרתון ויחזור למרכז מירב להתחלף .
טווח גובה
154 metre (גובה מ 26 metre אל 180 metre) 
טיפוס מצטבר 392 metre
ירידה מצטברת 393 metre

פרופיל גבהים 
  • מרוץ 5 ק"מ + 10 ק"מ.
  • מסלול 5 ק"מ יתבצע על גבי מסלול ה 10 ק"מ, כאשר לאחר 2.5 ק"מ המשתתף יחזור חזרה על המסלול ולנקודת הסיום.