מרוץ שליחים

לראשונה חצי מרתון בשליחים .
3 מתחרים יחלקו את המרחק .כ"א ירוץ 7 ק"מ  .
השלשות המהירות ביותר יזכו בפרסים .
לא תהיה הבחנה בין שלשות מעורבות או בגילאים שונים .
הרצים ירוצו 7 ק"מ ממרכז מירב עד לנק' הסיבוב והמחליף ימתין במרכז מירב עד שהשלישי יסיים את חלקו .
ההרשמה :
שלב א : פתיחת הקבוצה ע"י ראש הקבוצה - פתיחת קבוצה חדשה וקביעת השם .רק לאחר פתיחתה הוא וחברי הקבוצה יכולים להירשם מיד . אין צורך להמתין לקבלת אישור לפתיחת הקבוצה .
שלב ב: הרצים בקבוצות שנפתחו יכולים להירשם, בעת הרישום יש לבחור את הקבוצה אליה רוצים להירשם. הרישום והתשלום הינו אישי ויכול להתבצע כל עוד ההרשמה פתוחה .
ראשי הקבוצות יוודאו שקבוצתם התמלאה באנשי הקבוצה . רק קבוצה שרשמה שלושה מתחרים תחשב כקבוצה מלאה ושסיימה את ההרשמה .
גיל המשתתפים: החל מגיל 16 .
חובה למלא ולחתום על הצהרת המשתתף ולהעביר אישור רופא .
עלות הרשמה - 80 ש"ח למשתתף בהרשמה מוקדמת עד ה - 28.3.15 בחצות .
                      90 ש"ח למשתתף בהרשמה רגילה עד ה - 25.4.15 בחצות .
                      100 ש"ח למשתתף בהרשמה מאוחרת עד ה - 15.5.15 בחצות .
שינויים לשם קבוצה, יש לשלוח למייל trimaxrace.ceo@gmail.com .