לו"ז

מקום כינוס:

מרכז מירב
 
 מרחקי ריצה ולוח זמנים:   
 
                      מקצה   שעה זמן מירבי לסיום  
חלוקת ערכות משתתף מוקדמת
בתאריך 21.05.15  במדרחוף בחוף דדו 
07:30 08:30  
 חלוקת ערכות משתתף מוקדמת
בתאריך 21.05.15 במתחם הכינוס, מרכז מיר"ב
 
   18:00       
  20:00   
  כינוס וחלוקת ערכות משתתף
 
החל מהשעה 04:00   06:00  
21 ק"מ תחרותי
 
  זינוק בשעה 05:30  08:30  
 
         21 ק"מ תחרותי שליחים

 
  זינוק בשעה 05:30  08:30  

  10 ק"מ תחרותי
 
  זינוק בשעה
05:35
 07:15  
 
  5 ק"מ תחרותי
 
  זינוק בשעה
05:50
 06:35  

  3 ק"מ עממי
 
  זינוק בשעה
05:45
 ללא מקצה בוטל עקב מיעוט נרשמים
 
  2 ק"מ תחרותי ילדים

 
 זינוק בשעה  07:30  07:50 מקצה בוטל עקב מיעוט נרשמים
 
  600 מטר עממי הורה וילד

 
  זינוק בשעה  07:30  ללא  
 
  200 מטר קטקטים

 
  זינוק בשעה  08:00  ללא מקצה בוטל עקב מיעוט נרשמים
 
  טקס סיום
 
 בשעה 09:30  11:00