תקנון

 
 
תנאי שימוש באתר
 
הסכם שימוש באתר Trimaxrace.com
 
שימושכם באתר  Trimaxraceובשירותים המוצעים כפוף לקבלתכם המוחלטת של הסכם השימוש שלהלן, האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד:
 
התכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי
 
התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. מטרת התכנים המופיעים באתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד. לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד. התכנים שבאתר, כראוי לתכנים בתחומי הספורט, התזונה, הרפואה והפיזיותרפיה, הנם תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולפיכך יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.
 
אחריות
 
התכנים באתר אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי חברת טרימקס Trimaxrace ו/או בעליו של האתר ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו.
כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, איפוא, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.
 
תנאי שימוש בפורום ובמערכת התגובות באתר
 
בהוסיפו הודעה לפורום של Trimaxrace או תגובה לאחד מדפי התוכן באתר, מתחייב הגולש:
א. שתוכן ההודעה יהיה נקי מהשמצות, מהוצאת דיבה, מתוכן פוגע, מניסוחים או תמונות שאינם ראויים, מפרסומות ומהתקפות אישיות.
ב. שלא יהיה בהודעה משום עבירה על חוק כלשהו.
מערכת Trimaxrace ומנהלי הפורומים רשאים למחוק כל הודעה שלא תעמוד בתנאים האלו, ואף לאסור על משתמש לכתוב בפורומים, לפי שיקול דעתם.
אינדקסים
 
א. תכנים המוצגים באתר ונמסרו למערכת האתר ע"י המפרסמים באינדקס המפרסמים (הכוללים בין היתר כתבות, מאמרים, סקרים ועוד...) הנם באחריותם הבלעדית של אותם מפרסמים.
 
ב. כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 
ג. מפעילי האינדקס לא יהיו אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. מפעילי האינדקס לא יהיו אחראים לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד לראשונה אודות הצד השלישי מתוך אינדקס המפרסמים.
 
ד. מפעילי האינדקס לא יהיו אחראים להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי, ולא יהיו אחראים לטיב ו/או איכות המוצר ו/או השירות הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי.
 
ה. מפעילי האינדקס לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא ולרבות נזקי גוף ו/או טיפול רשלני.
 
 
שליחת אימיילים
 
בעת סימון / בקשה / אישור קבלת אימייל מאתר Trimaxrace הגולשqת מאשרq, לאתר לשלוח דבר פרסומת לתיבת האימייל שלו.
 
חנות מוצרים
 
רכישה ו/או הרשמה לקניה באתר מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה ולפיכך הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 
משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה - כל פעילות המתבצעת לשם קניית מוצר/ים או שירות/ים המוצעים למכירה, לרבות הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה.
 
לביצוע פעולה בזירת המכירות רשאי כל משתמש שברשותו כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה. ביצוע פעולות בזירת המכירות, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון.
 
אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
 
אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.
 
הזמנת מוצרים ו/או שירותים/הרשמה לתחרות
 
כדי לרכוש מוצר או שירות בכל אחת משיטות המכירה באתר יש לציין תחילה שם משתמש או וסיסמא אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה כגון: כתובת, דוא"ל אלקטרוני, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי.
 
העסקאות באתר מאובטחות בטכנולוגיית SSL, הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת מידע. על ידי שימוש בטכנולוגיה זו המידע בדבר הפרטים האישיים בכלל ופרטי כרטיס האשראי בפרט, מוצפנים ומאובטחים.
 
ליד כל מוצר מופיע תיאור קצר ותמציתי ולרוב תמונה של המוצר, הנמסרים באחריותו הבלעדית של הספק ומחירו של המוצר כפי שמוצע על ידי הספק.
 
המחיר של מוצר או שירות, הינו מחיר כפי שמוצע על ידי הספק. מחירים אלה אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק, ובאחריות המזמין לבדוק ולערוך השוואת מחירים.
 
בכדי לרכוש מוצר באתר, תתבקש להירשם לאתר, כאשר בעת רישומך לאתר, תתבקש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת וטלפון, בסיום הקנייה תתבקש למסור שוב שם מלא, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, ת.זהות, ואת פרטי כרטיס האשראי שברשותך. ללא מסירת הפרטים המלאים, לא תוכל לרכוש מוצרים באתר.
 
הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. Trimaxrace ו/או הספק יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים. טרימקס ו/או הספק יהיו רשאים לבטל השתתפות לקוח במכירה, היה ואותו לקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים.
 
קופונים
 
מעת לעת יוצעו בדפי המכירה השונים, קופונים בסכומים שונים ו/או בגין הטבות ו/או הנחות שונות (להלן: "הקופון"). קופון יקנה לקונה הנחה בסכום הקופון רק בעת המכירה בפועל.
 
מימוש הקופון והזיכוי בגינו יבוצע באופן אשר ייקבע על ידי החברה.
 
הקופון לא ניתן לצבירה, שמירה, שימוש במכירה אחרת ותקף רק בעת הימצאו בדף המכירה, בהתאם למועדים מדויקים אשר ייקבעו על ידי טרימקס. כל קופון הנו ייחודי למוצר ספציפי, באופן אשר יוגדר על ידי Trimaxrace.
 
Trimaxrace שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, להסיר ולעדכן קופון בדף מכירה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.
 
אין ללקוח זכות לערוך כל שינוי בתוכנו של הקופון כולל שינויים בפרטי ההנחה. כל שינוי מסוג זה ושינויים אחרים שהוזכרו, מהווה הפרת הזכויות החוקיות של האתר, ועובר עבירה פלילית.
 
Trimaxrace שומרת לעצמה את הזכות לבטל מימוש של קופון ו/או עסקה ו/או מכירה כלשהי, במקרים הבאים: אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה; אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתתפים להשתתף במכירה באופן תקין; אם יתברר לה כי העסקה ו/או במכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מטעמם ו/או צד ג' כלשהו; אם יתברר כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו.
 
הזמנה משובשת
 
כדי שהספקים יוכלו לספק את המוצרים שרכשת, צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט במחשבי טרימקס באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הצעתך ועיבודה על ידי טרימקס. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הצעתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הצעתך, אנו ממליצים שתפנה אל שירות הלקוחות שלנו.
 
אם יחול שיבוש ו/או טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר, יהיו טרימקס ו/או הספק רשאים לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין הצעתך שבוטלה.
 
אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי הספקים להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לספקים, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או כל דין.
  
אמצעי התשלום
 
באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.
 
לאחר שיוזנו פרטי כרטיס האשראי כאמור לעיל, הם יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים. לאחר קבלת האישור, הזמנתך תעובד ותטופל על ידי הספק, אשר ישלח אליך את המוצר/ים שהוזמנו על ידך. היה ולא יתקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים, תימסר לך הודעה על כך, בה תתבקש להסדיר תוך שבעה (7) ימים את התשלום המלא בגין רכישת המוצר/ים וזאת, לשביעות רצונן המלא של טרימקס ו/או הספק ו/או חברת כרטיסי האשראי. היה והתשלום לא יוסדר כאמור בתוך שבעה ימים, טרימקס ו/או הספק יהיו רשאים לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 
מחירים ותשלומים
 
חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר הנקוב באתר ובמספר התשלומים הנקובים, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכול כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בעמוד המכירה של המוצר.
 
פרטים אישיים
 
הפרטים האישיים שמסרת ותמסור, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של Trimaxrace. Trimaxrace לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
 
אספקת המוצרים
 
אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר. זמני האספקה להם אנו מתחייבים מצוינים בסמוך לכל מוצר ומוצר (להלן: "מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, נעשה כמיטב יכולתנו להקדים את זמן האספקה. מובהר בזאת כי טרימקס עושה כל מאמץ מול הספקים להבטיח את האספקה בזמן אך אין ביכולתה להתחייב לכך והיא לא תישא בכל אחריות לאיחור או עיכוב בזמני האספקה מצד הספקים. במקרים אלו יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.
 
במועד מילוי פרטי הזמנתך עליך לבחור באפשרות של אספקת המוצר באמצעות משלוח או בדרך של איסוף עצמי (האפשרות קיימת למספר ספקים באתר). במקרה שתבחר באפשרות לאיסוף עצמי, לא תחויב בדמי משלוח.
 
לתשומת לבך: המוצרים יסופקו לביתך באמצעות שליחים ו/או באמצעות דואר ישראל לכתובת שמסרת במהלך תהליך הרישום, אלא אם צוין אחרת. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה. אם הזמנת לכתובת עסקית (חברה) נא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.
 
המוצרים השונים יסופקו באמצעות שליחים או באמצעות דואר ישראל. כל המוצרים המופיעים באתר יסופקו בכפוף למועדי האספקה המצוינים בדף המכירה. במקרים בהם יחול שיבוש באספקת המוצר יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.
 
אספקת המוצרים באמצעות שליחים הינה בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם הספקים, ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעת השליחות. משלוח ליישובים חריגים/מרוחקים/מעבר לקו הירוק, עשוי להיות כרוך בתשלום נוסף.
 
יודגש, משלוח באמצאות שליח עד הבית, יעשה למעט ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, בהם עשוי להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות היישוב ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם הספקים לבצע את שליחות המשלוח עד לבית הלקוח, לרבות באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או תנאי מזג אוויר ו/או מצב העלול לסכן את חיי השליחים, יובהר העניין ללקוח על ידי הספק ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. במקרים אלו יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.
 
יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.
  
ביטול רכישה והחזרת מוצרים
 
במקרים של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה הינך רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם או מיום קבלת מסמכי הגילוי (תעודות משלוח או חשבונית), לפי המאוחר מביניהם. יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית ככל שהדבר אפשרי או סביר. אם רכשת שירות הנך רשאי לבטלו בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום ההזמנה ועד 2 (שני) ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות. כדי להחזיר את המוצרים מומלץ ליצור קשר טלפוני עם Trimaxrace.
 
במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבלת מוצר פגום ולא תקין, יעשה כל מאמץ להציע לך להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם תקבל את ההצעה, ישלח אליך המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. אם החלטת לסרב, כספך יושב לך במלואו.
 
אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול או שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה זה תוכל לבטל את העסקה ולא תחויב בדמי ביטול. במקרה של מוצר פגום הינך רשאי לשלוח את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר לכתובת שתימסר לך ע"י חברת Trimaxrace.
 
במידה ותציין כך בפנייתך תוכל לקבל את המוצר בשנית. אם המוצר איננו במלאי, כספך יושב לך במלואו.
 
Trimaxrace שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה ו/או מכירה כלשהי, במקרים הבאים:
  • אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה.
  • אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת .
  • אם יתברר לה כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונים ו/או מי מטעמם ו/או צד ג' כלשהו.
במקרה שכזה הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה. טרימקס לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר של המשתתף, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו שגויה או במקרה של תקלה טכנית.
 
שמירה על פרטיות
 
פרטיותך חשובה לנו. במסגרת הפעלת האתר אנו עשויים לאסוף סוגים שונים של מידע בקשר לשימושך באתר. מידע זה אינו מזהה אותך אישית ונאסף באופן סטטיסטי בלבד. השימוש במידע זו נועד על מנת לשפר ולייעל את האתר. בהסכמתך לתנאי השימוש, הנך מרשה לחברת Trimaxrace לעשות שימוש במידע שייאגר אודות שימושך באתר לצורך הפקת וניתוח סטיסטי והעברתו לצדדים שלישיים- כל עוד המידע אינו מזהה אותך באופן אישי והכל בכפוף להוראות החוק.
 
כמו כן, החברה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. החברה לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך. בשום מקרה לא נמסור את פרטיך האישיים או המזהים אותך אישית, ללא קבלת הסכמתך.
 
Trimaxrace תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, חדשות או עדכונים, זאת אם ציינת כי הנך מעוניין בקבלת מידע זה.
 
זכויות קניין רוחני
 
מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ: גרפי, טקטסטואלי או מולטימדיה המצויים באתר, (להלן "התכנים") הינן של Trimaxrace.com בלבד.
 
אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי ולעשות שימוש כלשהו בכל חלק מן התכנים אשר באתר בלא קבלת הסכמת Trimaxrace  מראש בכתב.
 
Trimaxrace תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, חדשות או עדכונים, זאת אם ציינת כי הנך מעוניין בקבלת מידע זה.
 
פרטים ליצירת קשר

Trimaxrace -         ח.פ 514968130
משרד:                      04-6262098

נייד  מקסים:            054-4557767
 
כתובת בית העסק :

השמיים 19 קיסריה 3088900
 
מקום שיפוט והדין החל
 
על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוזות תל-אביב וחיפה בלבד.